Phật Thích Ca và Phật A Di Đà có sự khác nhau về hình dáng

Phật A Di Đà có mái tóc xoắn ốc, Phật khoác trên người tấm cà sa màu đỏ, khoác áo vuông. Trước ngực ngài có chữ Vạn, mắt nhìn xuống và miệng luôn mỉm cười.

Phật Thích Ca có 2 kiểu tóc thường thấy là tóc búi hoặc tóc xoắn ốc. Áo cà sa ngài thường mặc là áo choàng qua cổ màu vàng hoặc màu nâu. Nếu hở ngực Phật Thích Ca sẽ không có chữ Vạn trên ngực. Mắt phật Thích Ca ở ba phần tư và hay ngồi trên tòa sen.

Tượng Phật A Di Đà dát vàng

Phân biệt Tượng Phật Thích Ca – Tượng Phật A Di Đà dựa vào sự khác nhau ở tư thế tay

Phật A Di Đà thường với tư thế đứng, tay làm ấn giáo hóa, tay phải đưa ngang vai và chỉ lên trên. Tay trái đưa ngang bụng, trỏ xuống dưới, 2 lòng bàn tay hướng về phía trước, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau làm thành vòng tròn.

Hoặc phật A Di Đà tọa trên tòa sen, tay để ngang bụng bắt ấn thiền. Lưng bàn tay phải chồng lên lòng bàn tay trái sao cho hai ngón cái chạm nhau. Cũng có thể tay phải đưa ngang vai, chỉ lên trên, tay trái bắt ấn thiền để ngang bụng.

Phật Thích Ca Mâu Ni thường xếp tay lại ngay ngắn trên đùi, tay bắt ấn thiền hoặc ấn chuyển pháp luân. Phật Thích Ca đặc biệt không bao giờ duỗi một cánh tay.

Phân biệt Tượng Phật Thích Ca – Tượng Phật A Di Đà dựa vào sự khác nhau ở nhân vật đi cùng

Phật A Di Đà được thờ cùng 2 vị Bồ Tát là Thế Chí Bồ Tát đứng bên tay phải và Quan Thế Âm Bồ Tát đứng bên tay trái. 3 vị được gọi là Tượng Tây Phương Tam Thánh.

Phật Thích Ca là nhân vật có thật trong lịch sử, là người Ấn Độ. Mỗi người mang Phật tính riêng, do vậy, khi thỉnh tượng, mỗi nước nào sẽ tạc nét mặt và hình dáng giống như người nước đó. Đó là lý do, khi tạc tượng Phật Thích Ca trong các chùa ở Việt Nam, Phật có giống nét mặt người ViệtCũng vì thế, tượng thờ phật trong các chùa chiền không nhất thiết phải giống nhau.