Chuẩn Đề Bồ Tát là một trong những hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Với hoá thân này, ngài thị hiện trong lục đạo luân hồi để cứu khổ những chúng sanh khổ nạn, thường là bệnh tật nặng và nghiệp chướng sâu dày, đồng thời bảo hộ Phật Pháp. Bồ Tát Chuẩn Đề, cũng thường được gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề, Thất Câu Đê Phật Mẫu, Thất Câu Chi Phật Mẫu. Tên tiếng Phạn của Ngài là Cundì.

Đôi nét về tượng Chuẩn Đề Bồ Tát

Hình tượng của Bồ Tát Chuẩn Đề rất dễ nhận diện (tuy tương tự nhưng khác với hình tượng Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay). Hiện thân của Ngài thường là tư thế ngồi kiết già, với 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh. Mão của Ngài đội là Mão Hoa Quang hoá hiện ra 5 vị Phật.

Trong 18 cánh tay, thì hai cánh tay trên cùng với tư thế kiết ấn Chuẩn Đề, tướng như tướng đang lúc thuyết pháp.
 

– Tay phải thứ hai pháp khí thí vô uý, còn tay trái cầm phan như ý.
– Hai tay thứ ba thì tay phải cầm gươm báu, tay trái cầm bông sen.
– Hai tay thứ tư, một tay cầm chuỗi hạt Ni ma bảo châu, tay kia cầm sợi dây Kim Cang
– Hai tay thứ năm, một tay cầm trái la-ca-quả, tay kia cầm sợi dây Kim Cang
– Hai tay thứ sáu, một tay cầm pháp khí Búa, tay kia cầm Xa-luân
– Hai tay thứ bả, một tay cầm thiết câu, tay kia cầm Pháp-loa
– Hai tay thứ tám, một tay cầm chày kim cang, tay kia cầm bình như ý
– Hay tay thứ chín, một tay phải cầm xâu chuỗi dài, một tay cầm kinh Bát Nhã Ba La mật

Mỗi một pháp khí mà Bồ tát Chuẩn Đề cầm đều là một biểu pháp để giáo hoá cho chúng sanh. Ví dụ như gươm báu thể hiện cho sự dõng mãnh chặt đứt đi phiền não, chặt đứt tham sân si mạn, giúp chúng sanh an hoà và nhẹ nhàng như đoá sen…

Quy trình đúc tượng Chuẩn Đề bằng đồng

1.Tạo mẫu

2.Dấp Khuôn

3.Đổ Đồng

4.Làm nguội

5.Hoàn Thiện

Mọi công đoạn sản xuất đều được đúc thủ công bằng tay từ nguyên liệu đồng đỏ thanh khiết. Các hoa văn được chạm vô cùng chi tiết, sắc nét. Chúng tôi nhận đúc tượng Chuẩn Đề bằng đồng với kích thước theo yêu cầu.

Địa Chỉ: 121 đường cách mạng tháng 8, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Email: dodongvietcantho.com@gmail.com

Hotline: 0944518556