Cúng dường là nghi thức tôn kính và dưỡng nuôi các bậc tôn giáo và gia đình. Nó bao gồm việc tôn vinh ông bà, cha mẹ và những người có công truyền giảng đạo lý đúng đắn. Cúng dường cũng dành để tôn vinh ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng.

Còn việc cúng dường Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) là để nuôi dưỡng và duy trì sự tồn tại của Tam Bảo, từ đó mang lại lợi ích cho chúng sinh. Bằng cách tôn vinh và cúng dường Tam Bảo, chúng ta ý thức về tầm quan trọng của giáo pháp và sự tu tập để tạo ra hạnh phúc và an lạc cho bản thân và mọi người xung quanh.

Đối với cha mẹ, họ là những người đã sinh ra chúng ta, mang đến cho chúng ta sự sống và nuôi dưỡng chúng ta lớn lên. Chúng ta có trách nhiệm yêu quý và chăm sóc cha mẹ trong giai đoạn tuổi già, khi họ bị bệnh tật hoặc ốm đau

Cúng dường Pháp bảo 

Cúng dường Pháp bảo là một nghi lễ quan trọng trong đạo Phật. Trước khi tiến hành cúng dường này, bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu sâu sắc về giáo pháp của Đức Phật để thấu hiểu sự quý giá của nó. Sau đó, nếu bạn có kiến thức đủ, hãy truyền đạt giáo pháp cho chúng ta để chúng ta cùng hiểu biết. Ngoài ra, nếu bạn có khả năng tài chính, hãy đóng góp để in ấn và phổ biến các kinh điển, để lan truyền bá rãi đến nhiều nơi.

Cúng dường Phật bảo

Cúng dường Phật bảo là một hành động thể hiện sự tôn kính đối với đức Phật, mặc dù Ngài đã nhập diệt. Qua việc cúng dường, chúng ta tưởng nhớ những bài giảng và hướng dẫn của đức Phật trong việc tu học và hành trì.

Trong cúng dường Phật bảo, không cần phải sử dụng những món đồ cúng phức tạp hay xa xỉ. Những món cúng đơn giản như: hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái cây, nước trong, cơm trắng, đồ chay.

Có thể cúng dường đức Phật 5 món diệu hương như là:

  • Giới hương: Để trở thành người con của Phật, chúng ta hãy giữ gìn 5 giới cấm.
  • Định hương: Khi tâm hồn được định tĩnh, ta trở thành một con Phật.
  • Huệ hương: Học tập giáo pháp của Phật, suy nghĩ kỹ lưỡng và quyết tâm thực hiện.
  • Giải thoát hương: Loại bỏ ái chú, luôn duy trì tâm không, tức là không, và không phân biệt nghiệp thức.
  • Giải thoát tri kiến hương: Xóa bỏ mọi phân định, không nhìn thấy đất, nước, gió, lửa là thực, cũng không để ý đến niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ.

Cúng dường Tăng bảo 

Cúng dường Tăng bảo là nghi lễ quan trọng trong đạo Phật. Chúng ta phải nuôi dưỡng và tôn trọng các chư Tăng, không phân biệt chùa nào hay vị Tăng nào. Khi cúng dường, hãy chọn những món đồ phù hợp với tu học, tránh những thứ không đúng chánh pháp để tránh mang tội lỗi và không mất lộc

Địa Chỉ: 121 đường cách mạng tháng 8, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Email: dodongvietcantho.com@gmail.com

Hotline: 0944518556