Đời người thật mong manh, vô thường nhanh chóng, bất ngờ, không chừa một ai, không đợi tuổi tác. Người lạc quan và minh triết nhất cũng chỉ ngậm ngùi, “mạng người trong hơi thở, có ra mà không vào thì lập tức qua đời khác”.

Không ít người tin rằng sự nghiệt ngã ấy là số phận, “trời kêu ai thì người nấy dạ”. Nhưng những người con Phật thì hiểu rằng, tuổi thọ sẽ tỷ lệ nghịch với nghiệp sát hại của mình. Nếu một người trong quá khứ (gần và xa) không giết hại chúng sanh thì hiện đời ít bệnh tật, tai nạn, sống lâu và khỏe mạnh. Đức Phật với tuệ giác của bậc Giác ngộ đã chỉ cho chúng ta thấy rằng những người yểu mạng, chết trẻ, “thọ mạng rất ngắn” là nghiệp quả của nhân ác giết hại.

Rõ ràng, tạo nghiệp giết hại chúng sanh ắt hẳn phải chịu quả báo nặng nề. Nghiệp sát cực nặng thì đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu còn chút duyên được sanh vào loài người thì bị yểu mạng, đời sống ngắn ngủi. Ngược lại, nếu người không tạo nghiệp giết hại thì được hưởng phước báo, thọ mạng lâu dài.

Chính nghiệp lực là nguyên nhân sâu xa và căn bản nhất quyết định sự khỏe mạnh và trường thọ của chúng ta. Còn các điều kiện khác dù chúng ta có đầy đủ cũng chỉ có tác dụng trợ duyên mà thôi. Như người giàu sang có thể điều trị bất cứ nơi đâu, với những thầy thuốc danh tiếng nhất nhưng nếu bị bệnh nan y thì cũng phải chào thua. Lại có người nghèo bệnh nặng nhưng nhờ phước đức mà qua khỏi. Cho nên, người Phật tử ngoài các phương thức trị liệu theo quy chuẩn y khoa, nên thành tâm sám hối các ác nghiệp mà mình đã gây tạo từ nhiều đời nhiều kiếp.

Không chỉ sống lành mạnh, giữ giới không sát hại, thành tâm sám hối oan nghiệp tiền khiên, chúng ta cần thực hành phóng sanh, bảo vệ sự sống, môi trường sống của muôn loài. Ngoài ra, thực tập thiền quán từ bi và ăn chay cũng là một phương pháp góp phần giảm bớt nghiệp giết hại.

Nhân quả luôn phân minh và công bằng, chỉ khi chúng ta biết tôn trọng sự sống thì bản thân mình mới được sống lâu và khỏe mạnh.

(Quảng Tánh)