Bồ Tát là gì?

Bồ Tát tên đầy đủ  là Bồ – đề – tát – đóa, trong đó Bồ – đề có nghĩa là giác và tát – đoá có nghĩa là hữu tình. Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình. Bồ Tát là để chỉ sự hữu tình có giác ngộ , tức là giác ngộ về nỗi thống khổ của chúng sinh và đồng tình cảm thông với nỗi khổ đó từ đó phát nguyện cứu rỗi mọi người khỏi nỗi đau khổ sâu sắc của họ .

Có bao nhiêu vị Bồ Tát

Mọi người từ khi mới phát tâm cho đến khi thành phật đều được gọi là Bồ Tát. Vì vậy Bồ Tát được phân thành hai loại Bồ Tát phàm phu và Bồ Tát hiền thánh. Nhưng trong kinh phật chỉ nhắc đến Bồ Tát  hiền thánh . Các vị Bồ Tát chia làm 52  cấp bậc. Trong số này chỉ có 2 vị Bồ Tát hiền thánh,tức là từ sơ địa đến thập địa lại thêm 2 vị nữa là đẳng giác và điệu giác. Các vị Bồ Tát mà nhân gian quen thuộc hay nhắc đến:  bồ tát Quan Thế âm Bồ tát Quan Âm là hiện thân của từ , Bồ tát Đại Thế Chí ngài đại diện cho trí tuệ, Bồ tát Địa Tạng Vương, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Phổ Hiền….Mỗi vị Bồ Tát có những tướng mạo và công đức khác nhau nhưng các ngài đều hướng một mục đích chung là cứu khổ cứu nạn giúp đỡ chúng sinh khổ đau bất hạnh trong cuộc đời

Phật và Bồ Tát khác nhau như thế nào? 

* Đối với người phật tử nói riêng và hầu hết mọi người đương thời nói chung không ai là không từng nghe đến hai danh xưng rất nổi tiếng trong phật giáo đó là Phật và Bồ Tát. Đây là hai danh xưng chỉ về hai khía cạnh khác nhau của chân lý và hướng giải quyết đau khổ và bất hạnh trong đời sống.

Phật là một người đã đạt được giác ngộ và giải thoát khỏi luân hồi. Đức phật đã đạt tới trạng thái cao nhất, vượt qua trói buộc của sinh tử và có thể giúp tất cả chúng sinh hướng tới sự giải thoát và siêu thoát khỏi cõi ta bà

Bồ Tát là một người đã đạt được giác ngộ nhưng từ chối Nirvana để giúp đỡ dẫn dắt chúng sinh trên con đường giải thoát.

Phật và bồ tát ai cao hơn?

Trên thực tế không có vị phật nào lớn nhất. Mỗi vị phật đều là cơ duyên hội ngộ với chúng sinh. Tin tưởng vào phật học theo phật giáo làm việc thiện tích đức chính là điều Phật giáo muốn gửi gắm cho bất kỳ ai. Trong phật giáo không có khái niện phân biệt việc Phật và Bồ Tát ai cao hơn. Cả Phật và Bồ Tát đều có giá trị vô cùng quan trọng trong việc truyền bá và giúp đỡ mọi người.

Địa Chỉ: 121 đường cách mạng tháng 8, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Email: dodongvietcantho.com@gmail.com

Hotline: 0944518556