Khi ta biết rõ mạng sống của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nên ta trân quý từng giây phút để sống cho có giá trị và ý nghĩa tích cực. Ta sẽ dễ dàng buông xả những thứ phiền toái nội kết đang đè nặng trong lòng ta, nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Với cảm thức thông thường thì thời gian là thứ có mối quan hệ mật thiết với đời sống con người, cuộc đời của con người được biểu thị qua thời gian. 100 năm ư? hay là 80 năm? 60 năm sao? Có khi ít hơn và rất ngắn bởi có ai biết chắc là mình thật sự sống được bao lâu chăng ?

Phật nói: Mạng người rất ngắn bằng một hơi thở. Thở ra không hít vào được, hít vào không còn hơi thở ra là đã xong một kiếp người.

Ta hãy biết trân quý thời gian, dùng thời gian vào những việc mang lại lợi ích an vui hạnh phúc cho bản thân, gia đình và mọi người.
 
Nói như vậy, liệu có phải là nói chuyện rất hy hữu hay có thái độ bi quan với cuộc sống chăng, vì ta đang sống vì lo nghĩ cho tương lai tốt đẹp mà.
 

Thời gian là tài sản quý giá nhất

Thật ra, quan sát một cách thấu đáo và sâu sắc như vậy không phải là có thái độ bi quan, mà là quan sát như thật bản chất của mạng sống, giúp ta biết trân quý thời gian

Khi ta biết rõ mạng sống của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nên ta trân quý từng giây phút để sống cho có giá trị và ý nghĩa tích cực.

Ta dành nhiều thời gian sống với chính mình hơn, chăm sóc người thân tốt hơn, quan tâm tới những người xung quanh ta hơn…

Ta sẽ không phí thời gian vào những việc thị phi, hơn thua vô ích, gây thù chuốc oán, tổn hại người khác.

Ta dễ dàng độ lượng tha thứ bao dung cho những người khác

Ta sẽ dễ dàng buông xả những thứ phiền toái nội kết đang đè nặng trong lòng ta, nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Ta thấy việc tu tập, tọa thiền, học kinh, nghe pháp, hành thiện tích đức, giúp đỡ người khác khổ hơn ta là việc làm cần thiết.

Xe thời gian

Không quay lại

Trân tích phút giây

Tích cực hướng thượng

Sống lạc quan

Đời người vốn rất ngắn ngủi

Bất hạnh khổ đau quá nhiều

Mỗi người ai cũng có 24 tiếng một ngày

Hoan hỷ, vui vẻ, tích cực trong 24 tiếng hay phiền não buồn rầu, bực tức, bất an, khổ đau là do ta.

 

Cũng chừng ấy thời gian có người tạo nên sự nghiệp vĩ đại, cũng có người chìm đắm trong khổ đau bất tận

Cũng chừng ấy thời gian, thái tử Tất đạt đa thành tựu định lực trí tuệ, thấu suốt chân lý, chứng quả Bồ đề, vượt thoát khỏi mọi khổ đau trong ba cõi sáu đường, tận tâm tận lực giáo hóa cứu độ giúp đỡ vô lượng chúng sinh, con người.

Cũng chừng ấy thời gian, nhiều người tạo nghiệp cực ác, đọa lạc trong tam đồ, chịu khổ muôn kiếp

Cũng chừng ấy thời gian vua Trần Nhân Tông tạo nên công nghiệp muôn đời, công đức vô lượng đời đạo lưỡng toàn được tôn Phật Hoàng, làm gương cho hậu thế.

Ta hãy biết trân quý thời gian, dùng thời gian vào những việc mang lại lợi ích an vui hạnh phúc cho bản thân, gia đình và mọi người.

Không phí thời gian vào những việc vô ích, hại người, hại vật, hại thiên nhiên.

Nhìn sâu hơn, quán sát kỹ hơn theo tuệ giác của Phật ta sẽ nhận ra thời gian vốn không có thực tính, tự ngã mà chỉ là cảm thức thời gian của từng người, từng chúng sinh.

Ai quán chiếu, nhận ra thời gian vốn không có thực tính thì họ sẽ giải quyết, giải tỏa, giải thoát ra khỏi nhiều nỗi lo phiền khổ não trong đời

Cho nên, biết như thật về thời gian, biết trân quý, biết dùng thời gian chính là trí tuệ, là hạnh phúc.