Ý nghĩa tượng Phật Thích Ca

Là biểu tượng cho đức tính thanh tịnh và giải thoát. Hoa sen thường mọc dưới bùn nhơ, mà vẫn tỏa hương thơm thanh khiết. Đó là điểm đặc biệt không thể tìm được trong những loài hoa khác. Nằm giữa vũng bùn dơ, mà hoa sen không bị ô nhiễm, trái lại còn tỏa hương lan khắp cả vùng hồ, đó là sự thanh tịnh cao quý. Vì cái thanh tịnh ngay giữa nơi ô uế, mới chân thật thanh tịnh, mới chân thật đáng quý. Cũng như Đức Phật, sinh ra trong cõi ta bà với thân phận là thái tử Tất Đạt Đa, nhưng từ rất sớm ngài đã cảm nhận được những khổ đau, bất hạnh và hướng tâm tu tập giải thoát sinh tử luân hồi. Vì lẽ đó mà tượng Phật Thích Ca thường ngồi trên đài hoa sen.

Đôi mắt đức Phật Thích Ca đăm chiêu nhìn xuống là biểu thị của sự quán sát nội tâm. Giáo lý Phật dạy là giáo lý nội quan, luôn luôn phản chiếu nội tâm để tự giác tự ngộ. Tâm mình là chủ nhân của mọi hành động, mọi nghiệp quả. Vì thế đạo Phật luôn khuyên răn con người, ăn ở hiền thiện, có trí tuệ và lòng từ bi rộng lớn để không làm khổ người và khổ mình.